!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Allmänt:

För vår gemensamma trivsel så har styrelsen beslutat om trivselregler för föreningen. De skall ses som ett komplement till föreningens stadgar, Malmö Stads allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Förhoppningen och ambitionen är att vår förening ska vara en plats där alla som bor känner sig välkomna och trivs.

Vi bor i ett flerfamiljshus, och det är därför normalt att man till viss del märker av sina grannar och deras aktiviteter. Alla uppmanas därför att visa både tolerans och hänsyn i rimlig utsträckning. Den som anser att en granne stör skall alltid själv tala med sin granne!

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Låt inte TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan 22:00 - 7:00 då normalt ”lugn skall råda”. Ibland är det nödvändigt att borra, spika och såga. Detta gör vi på vardagar mellan 8:00 och 20:00 eller på lördagar kl. 9:00 till 15:00. På söndagar och helgdagar skall stillhet råda.
 

Gemensamma utrymmen:

Tillsammans ansvarar vi för entréer, trapphus, hissar, källargångar, cykelrum och övriga gemensamma utrymmen. Dörrmattor får inte ligga i trapphuset på utsidan av lägenhetsdörrar då dom hindrar städpersonalen samt utgör en brandrisk.
Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Se även till att entré och källare dörrar är stängda efter er för att undvika att obehöriga personer kommer in!
Ordning och reda skapar trivsel och det underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor