!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Namn: Brf Sopranen, Org.nr. 769626-5490

Fastighetsbeteckning: Torsken 4

Grundfakta: Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-06-24. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2015-03-11 och nuvarande stadgar registrerades 2018-08-24 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Juridiska personer: Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Allmänt om föreningen: Brf Sopranen består av 86 lägenheter samt 4 lokaler som upplåts som hyresrätt. Byggår 2014-2015. Värdeåret är 2015.

Kapitalinsatser: Vi tillämpar differentierade kapitalinsatser. Detta bör beaktas då man skall göra jämförande analyser av månads-avgifter, andelstal m.m. Som en konsekvens av differentierade kapitalinsatser blir även månadsavgiften differentierad.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Månadsavgiften: Detta ingår; Avgift för bostaden att täcka kostnader för drift, underhåll, värme, kallvatten, räntor och amorteringar. Avgift för kapitalkostnader för de hushåll som inte betalt full kapitalinsats. Bredband, TV (basutbud) och Telefoni från Bredbandsbolaget á 165 kr/månad. Medlemskap i poolbil via Sunfleet under de första 5-åren.

Försäkringar: Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

El & Varmvatten: Vi har individuell mätning av respektive hushålls förbrukning. Denna faktureras kvartalsvis i efterskott. Man kan enkelt följa sin förbrukning via Internet/E.L. System AB.

Avgiftshöjningar: För närvarande inga planerade.

Underhållsarbeten: Inga större är planerade de närmaste åren.

Ekonomisk förvaltare. SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum)

Teknisk förvaltare: Bredablick Förvaltning AB

Överlåtelseavgift: 1 108 kr. Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift: 443 kr. Betalas av pantsättaren (köparen).

Medlemsansökan: Mäklaren skickar denna till ekonomiska förvaltaren SBC.

Garage, P-platser: Garage finns på P-huset Malmö Live och P-huset Godsmagasinet alldeles intill. Dessa administreras av P-Malmö och det är upp till den enskilda att själv handlägga detta.

Gemensamhetslokal: Lokal med kök och plats för 30 personer att låna vid behov. I direkt anslutning finns det en takterrass.

Förråd: Finns avsett för varje lägenhet uppdelat med tråd-galler i källaren.

Barnvagnsrum: Det finns en del extra utrymmen som kan nyttjas för rullstolar och barnvagnar.

Cykelförråd: 2 stycken i källaren i anslutning till yttre källarentréer, plus flera cykelställ ute.

Miljörum: Finns 1 st. i fastigheten där vi tillämpar källsortering. Större avfall skall enskild medlem själv ombesörja transport till SYSAVs anläggningar.